Claimen en verdedigen in conflictsituaties

Wist jij dat wij, qua gedrag, niet heel veel verschillen van het roodborstje. Net als het roodborstje bakenen wij in een (naderende) conflictsituatie vaak ons territorium af.
En als iemand binnen ons territorium komt, dan kan dat irritatie en soms agressie opwekken.
Net als het roodborstje gaan we dan meestal in de aanval. Niet altijd bewust maar het gebeurt gewoon.

Knettergek of slim?
Roodborsten vallen alles aan wat rood is. Niet omdat ze knettergek zijn, maar omdat het ze helpt overleven. Ze hebben hun territorium nodig om voedsel te vinden en niet te verhongeren en hun eigen gebied zullen ze dan ook stevig verdedigen als het nodig is. Het is dan vooral de rode borst die de herkenning en agressie opwekt bij het roodborstje. Hoe zit dat dan? Geloof het of niet maar een roodborst duldt simpelweg niet een andere rode kleur binnen zijn territorium.

Ik zie overeenkomsten tussen het gedrag van roodborstjes en het gedrag van mensen die in een conflict belanden of zijn beland. Tijdens conflictgesprekken valt het op dat twee of meer mensen hun mening willen verdedigen en gelijktijdig proberen te overleven. Beide partijen willen geen millimeter toegeven en dulden geen andere rode kleur binnen het eigen territorium. Is dat slim? Nee, want in de meeste gevallen levert dit gedrag geen verbinding op maar creëert het eerder een afstand. Immers, die ander is knettergek en jij hebt gelijk en je gaat verdedigen wat van jou is. Het kleine verschil zit in het feit dat het bij roodborsten gaat het om voedsel vinden en niet verhongeren en bij mensen gaat het veelal om gevoelens, niet gezien en niet gehoord worden. Dan ligt een conflict op de loer.

Communiceren
De roodborst communiceert, zingt bij nacht en ontij, in weer en wind. Dat zingen heeft als doel om hun territorium te claimen en te verdedigen.
Tijdens conflictgesprekken gaan de roodborsten bij mij aan tafel soms in de aanval. Ze hebben een conflict en proberen te overleven en zingen het hoogste lied. Dan profileert de rode inborst en dat helpt niet om het conflict op te lossen? Dan zie en hoor je de ander meestal niet meer.

Als je kijkt naar je eigen spiegelbeeld, word je dan boos van dat rode gedrag van een ander of zie je ook het rode gedrag van jezelf? Soms begrijpen we ons eigen gedrag niet, snappen we niet dat we zelf een conflict in stand houden. Dat is natuurlijk niet vreemd als je druk bezig bent met claimen, verdedigen en overleven. Dan is het veelal moeilijk om kritisch naar jezelf te kijken. Zeker als je er ook nog van overtuigd bent dat de andere partij het conflict heeft veroorzaakt? Soms is het tijdens een conflictgesprek merkbaar dat men gruwelt van het machtsvertoon van de ander maar de gedachte dat jezelf ook een roodborst kan zijn, nee dat is niet herkenbaar.

Barre reis of samen communiceren
Wil jij ook stoppen met het claimen en verdedigen van je territorium en ga je samen op zoek naar de oplossing voor wat jullie verdeeld houdt?
Of blijf je jouw territorium claimen, verdedigen en probeer je te overleven. Ben jij een roodborst en niet bereid om een moment te nemen om kritisch naar je eigen gedrag te kijken? Dan blijf je communiceren als een roodborst en is één ding zeker.

Dan wordt het een eenzame, barre reis met conflicten en honger naar communicatie.

Zwoferink Mediation kan jullie begeleiden in jullie zoektocht naar een gezamenlijke oplossing voor jullie conflict.

DEEL DIT BERICHT

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn