Zwoferink Mediation

Mediation

Zwoferink Mediation

Zwoferink Mediation is gespecialiseerd in Pre-mediation, Arbeidsmediation, Exit-mediation, Familiebemiddeling, Buurtbemiddeling en Conflict coaching. Op de website leest u alles over de mogelijkheden en werkwijze. Ik nodig u uit contact met mij op te nemen wanneer u vragen heeft of meer informatie wilt.

Ga direct naar:

Pre-mediation

Wat is Pre-mediation?

Je kunt kiezen voor pre-mediation voordat een mediationtraject wordt opgestart. Bij pre-mediation ga je in gesprek en is het de bedoeling dat dit gesprek helderheid biedt over hetgeen jullie verdeeld houdt. De regels die bij mediation van toepassing zijn worden bij pre-mediation nog niet door de mediator toegepast.

Waarom Pre-mediation?

Met pre-mediation kunnen jullie verkennen of de mogelijkheid bestaat om, onder mijn begeleiding als jullie mediator, de kwestie die jullie verdeeld houdt snel op te lossen is. Als dat het geval is dan hoeven jullie mogelijk geen mediationtraject te doorlopen. Pre-mediation heeft, net als bij mediation, het doel om begrip voor elkaar te creëren. Het verschil is alleen dat pre-mediation in verre weg de meeste gevallen informeler verloopt dan een mediationtraject.

Voor een afspraak kun je contact opnemen

Wil je een aantal zaken tijdens een gesprek met mij doornemen? Juist om een kwestie die jullie verdeeld houdt niet te laten escaleren? Of wil je dit gesprek benutten als voorbereiding op een mediationtraject? Dan mag je je altijd aanmelden voor een gesprek. Misschien dat juist door dit gesprek een vervolg al niet meer nodig is. Dit bespaart jullie tijd en kosten. Je kunt je aanmelden via het contactformulier of je stuurt een e-mail met je telefoonnummer. Ik neem dan dezelfde dag nog contact met je op.

Arbeidsmediation

Wat is arbeidsmediation?

Een conflict op de werkvloer is nooit prettig maar het betekent ook niet direct dat een arbeidsrelatie wordt beëindigd. In de meeste gevallen draait een conflict om miscommunicatie en weet je niet meer hoe het verder moet. Je hebt er last van en zelfs je omgeving kan hier hinder van ondervinden. Als een conflict oploopt dan kun je dit maar beter aanpakken en proberen om er gezamenlijk uit te komen. Ik ga samen met jullie om tafel om in een veilige setting de zaken die tussen jullie spelen te bespreken. Ik kan jullie begeleiden zodat het conflict niet verder escaleert en jullie er samen uitkomen.

Waarom arbeidsmediation?

Juist door samen in gesprek te gaan en de punten die jullie verdeeld houden te bespreken, ontstaat in de meeste gevallen begrip. Gehoord worden en je verhaal in een veilige omgeving te kunnen vertellen doet wat met mensen. Onder mijn begeleiding is er in de meeste gevallen geen rechtszaak nodig en hoef je geen advocaat in te schakelen. Bij een rechtszaak beslist de rechter over het conflict dat jullie verdeeld houdt. Bij mediation gaan jullie samen op zoek naar een oplossing die voor jullie beiden passend is. Kortom een mediationtraject is korter dan de tijd die een rechtszaak in beslag neemt. Niet onbelangrijk is dat de kosten voor een mediationtraject vele malen lager zijn dan die van een rechtszaak en advocaten.

Voor een afspraak kun je contact opnemen

Wil je een langdurende rechtszaak met hoge kosten voorkomen dan heb je de mogelijkheid om een keuze te maken voor mediation. Je kunt je aanmelden via het contactformulier of je stuurt een e-mail met je telefoonnummer. Dan neem ik dezelfde dag nog contact met je op.

Exit mediation

Wat is exit mediation?

In sommige gevallen is het niet meer mogelijk om de arbeidsrelatie te herstellen. In dat geval kan de keuze zijn dat je de organisatie verlaat en dit is in veel gevallen pijnlijk voor alle partijen. Onder mijn begeleiding kan verdere escalatie en langslepende procedures worden voorkomen. Dit traject wordt zorgvuldig door mij begeleid zodat er geen overhaaste beslissingen worden genomen en alle partijen gehoord worden. Alleen als alle partijen instemming hebben verleend en akkoord zijn met de gemaakte afspraken wordt een vaststellingsovereenkomst ondertekend. Deze vaststellingsovereenkomst kan ik voor jullie opstellen of laten jullie door een advocaat opstellen.

Waarom exit mediation?

Exit mediation kan snel worden opgestart en ook worden afgerond. Binnen korte tijd kan een exit mediation worden afgerond. Ik kan jullie begeleiden tijdens de besprekingen en ondersteuning bieden bij de wet & regelgeving ten aanzien van arbeidsrecht waardoor de medewerker en werkgever weten waar ze aan toe zijn.

Voor een afspraak kun je contact opnemen

Wil je dat een conflict niet verder escaleert en wil je een langdurende rechtszaak met hoge kosten voorkomen? Meld je dan aan voor exit mediation via het contactformulier of stuurt een e-mail met je telefoonnummer. Dan neem ik dezelfde dag nog contact met je op.

Familiebemiddeling

Wat is familiebemiddeling?

In veel families komen conflicten voor die soms wel worden opgelost maar soms ook jaren blijven voortduren. Dat zorgt voor verdriet en onderlinge spanning en stress waardoor men soms jaren niet meer met elkaar praat. Vaak wordt door familieleden geprobeerd om de familie weer bij elkaar te brengen maar lopen vervolgens de emoties hoog op en volgt er een escalatie. Onder mijn begeleiding kunnen jullie in gesprek gaan en ruimte creëren voor de onderliggende gevoelens en het wederzijds begrip. Mocht er sprake zijn van problemen die ingrijpender zijn dan zal ik jullie doorverwijzen naar andere instanties die beter aansluiten.

Waarom familiebemiddeling?

Bij familiebemiddeling zal ik zorgen voor een veilige omgeving waarin het conflict kan worden gesproken. Als mediator ben ik neutraal en kan ervoor zorgen dat de emoties in de hand worden gehouden. De aanpak is helder, jullie zitten vrijwillig en vrijblijvend aan tafel om tot een gezamenlijke oplossing te komen. Wat zou het toch fijn zijn dat jullie tijdens bijzondere dagen of gelegenheden zonder conflict bij elkaar kunnen zijn.

Voor een afspraak kun je contact opnemen

Wil je dat een familieconflict niet verder escaleert en wil je weer contact met je familie? Meld je dan aan voor familiebemiddeling via het contactformulier of stuurt een e-mail met je telefoonnummer. Dan neem ik dezelfde dag nog contact met je op.

Buurtbemiddeling

Wat is buurtbemiddeling?

Een conflict met buren ontstaat veelal met kleine ergernissen. Dat kan zijn door geluidsoverlast, spelende kinderen, erfafscheidingen, uitzicht dat wordt belemmerd of huisdieren die overlast veroorzaken. In de meeste gevallen worden die ergernissen groter als er geen aandacht voor is. Dat kan vervolgens leiden tot een verslechterde communicatie of zelfs helemaal geen communicatie meer. Dan ontstaat er ruzie en dat heeft in de meeste gevallen invloed op het woongenot. De weg naar de rechtbank lijkt soms de passende oplossing. Maar is dat zo? Nee, de rechter kan een uitspraak doen maar dat betekent nog niet dat de verhouding tussen de buren is hersteld. En meestal is één partij blij met de uitspraak van de rechter en de andere partij niet.

Waarom buurtbemiddeling?

Als er een ruzie tussen buren is ontstaan is het met name belangrijk om gezamenlijk in gesprek te komen. Dat lukt niet altijd omdat soms de emoties oplaaien waardoor buren niet meer in staat zijn om luisteren en begrip te tonen. Dan is het verstandig mij als jullie mediator in te schakelen om samen op zoek te gaan naar de oplossing voor het burenconflict. De bemiddeling is vrijwillig en ik ben neutraal en dat is belangrijk om tot oplossingen te komen. Als jullie als buren tot een oplossing komen, die gezamenlijk wordt gedragen, kan er een vaststellingsovereenkomst getekend worden. In deze vaststellingsovereenkomst worden jullie gezamenlijk gemaakte afspraken vastgelegd. Hier komt geen rechter aan te pas die de beslissing voor jullie neemt, nee dat doen jullie gezamenlijk. In de meeste gemeenten kun je je ook aanmelden voor buurtbemiddeling. Dat kan via de wijkagent of andere instanties. Kijk daarvoor op de website van de gemeente waarin je woont.

Voor een afspraak kun je contact opnemen

Wil je dat een burenconflict niet verder escaleert en wil je je woongenot en het contact met je buren verbeteren? Meld je dan aan voor burenbemiddeling via het contactformulier of stuurt een e-mail met je telefoonnummer. Dan neem ik dezelfde dag nog contact met je op.

Online mediation

Wat is online mediation?

De meest traditionele vorm van mediation is als partijen samen met de mediator aan tafel zitten. Maar mediation kan ook online plaatsvinden bijvoorbeeld via e-mail, chat of via videoconferentieprogramma’s (Skype). De intake vindt bij online mediation plaats via de e-mail waarbij beide partijen een vragenlijst invullen zodat duidelijk wordt wat jullie verdeeld houdt. Ook bij online mediation wordt een mediation overeenkomst gesloten waarna mediation kan starten. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een (vaststelling)overeenkomst. Dit verschilt niet van de traditionele mediation.

Waarom online mediation?

Er zijn situaties waarbij de traditionele vorm van mediation niet of moeilijk plaats kan vinden. Dan is online mediation een mogelijke oplossing voor jullie. Naast dat online mediation soms als lastig wordt ervaren omdat je niet gezamenlijk aan tafel zit, biedt het ook voordelen. Ook bij online mediation is het belangrijk dat jullie tijdig de e-mails beantwoorden en je ook volledig inzet om de mediation zo goed als mogelijk te laten verlopen.

Voor een afspraak kun je contact opnemen

Kun je wegens omstandigheden geen gebruik maken van de traditionele mediation en wil je wel gezamenlijk tot een oplossing komen voor hetgeen jullie verdeeld houdt? Dan kun je je aanmelden voor online mediation via het contactformulier of je stuurt een e-mail met je telefoonnummer. Dan neem ik dezelfde dag nog contact met je op om in onderling overleg te beoordelen of online mediation een geschikte vorm is die past bij hetgeen jullie verdeeld houdt.