Zwoferink Mediation

Over de mediator

Een bruggenbouwer

Als geboren Fries ben ik realistisch en houd van een open, eerlijk en recht door zee benadering. Niet een koude benadering maar een warme benadering waarin respect voor en naar iedereen belangrijk is. Door mijn jarenlange werkervaring ben ik in staat om mensen te verbinden en dat doe ik met veel toewijding en plezier.

Ankie (1965) is oprichter van Zwoferink Mediation en bemiddelt tussen partijen die in een conflict of samenwerkingsprobleem dreigen te raken of zijn geraakt.

Ik ben gespecialiseerd in arbeidsmediation, conflict coaching, familie-, en burenbemiddeling. Een samenwerkingsprobleem of conflict wordt steeds vaker opgelost met mediation waardoor een gang naar de rechter niet altijd noodzakelijk is.

Bij mediation is het niet belangrijk wie gelijk heeft of krijgt maar het is belangrijk dat partijen samen de oplossing vinden voor de kwestie die hen bezig en/of verdeeld houdt. Daarbij kan ik jullie begeleiden en ik ben in staat om de juiste vragen te stellen en jullie te confronteren met het vertoonde gedrag. Dit is soms nodig om tot de kern van het conflict te komen. Als mediator ken ik geen vooroordelen en ben oprecht nieuwsgierig naar het verhaal achter de mens. De neutraliteit en onpartijdigheid zal ik altijd bewaken zodat jullie in een veilige omgeving in gesprek kunnen gaan en gezamenlijk de uitgang in het doolhof kunnen vinden. Als mediator ben ik onafhankelijk en onpartijdig en geldt vertrouwelijkheid en de geheimhoudingsplicht. Ankie is ingeschreven in het International ADR register als Mediator en Conflictcoach en werkt volgens het door ADR opgestelde reglement.

Werkwijze

Bij Zwoferink Mediation start elke mediation met een intake gesprek. Tijdens dit gesprek zal ik jullie informeren over mediation en het mediationtraject. Als jullie na het intakegesprek besluiten om met Zwoferink Mediation verder te gaan dan zullen we gezamenlijk een datum plannen en het mediationtraject opstarten.

Tarief mediation

Het is zeker dat de tarieven bij mediation lager zijn dan de weg naar de rechter waarbij begeleiding van een advocaat soms nodig is. Procederen en de weg naar de rechtbank kost meer tijd en geld dan bij mediation het geval is. Mediation is het alternatief voor rechtspraak en het staat vast dat het vaker wordt ingezet omdat het succesvol blijkt te zijn. Vooraf is niet goed in te schatten wat het tarief bij mediation is want dat hangt af van de situatie. Over het algemeen zijn 2 tot 5 gesprekken nodig om tot een oplossing te komen.

En hoe dan verder?

Iedere mediation start met een mediationovereenkomst. Deze overeenkomst wordt door jullie én de mediator ondertekend. In de mediationovereenkomst staan een aantal voorwaarden waar jullie je aan hebben te houden, waaronder de geheimhouding en de vertrouwelijkheid. Dat is belangrijk om een veilige omgeving te creëren waarin zaken kunnen worden besproken. Belangrijk voor jullie om te weten is dat ik als mediator neutraal en onpartijdig ben. Ik zal jullie tijdens het mediationproces begeleiden en het doel is de communicatie tussen jullie te herstellen. Als dat mogelijk is dan zullen jullie de ruimte en het vertrouwen ervaren om naar elkaar te luisteren en weer samen in gesprek te komen. Dat helpt jullie om gezamenlijk een oplossing vinden voor hetgeen jullie verdeeld houdt. Als jullie kiezen voor mediation dan is dat een vrijwillige keuze maar dat betekent niet dat dit vrijblijvend is. Want jullie zijn zelf verantwoordelijk voor het vinden van een oplossing. Als jullie de oplossing(en) hebben gevonden dan worden deze afspraken vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Deze vaststellingsovereenkomst kan ik voor jullie opstellen waarna deze door jullie wordt ondertekend. Zolang jullie deze vaststellingsovereenkomst nog niet hebben ondertekend mag je terugkomen op de gemaakte afspraken en deze bijstellen. Als tijdens het mediationtraject blijkt dat jullie de samenwerking willen beëindigen dan kan ik jullie begeleiden bij exit mediation. Bij exit mediation kan ik de vaststellingsovereenkomst voor jullie opmaken, indien gewenst kan ook een door jullie gekozen advocaat dat doen.

Waar vinden de gesprekken plaats?

De gesprekken kunnen plaatsvinden binnen jullie bedrijf zijn maar ook een externe locatie is mogelijk. In onderling overleg kunnen we bespreken wat voor jullie veilig voelt en daar zullen we dan de mediationgesprekken inplannen.